Dit was KunstRoute65

KunstRoute65 was in de periode 2014-2017 aanjager in het innovatieve culturele veld voor senioren. We wezen senioren in en rond Eindhoven de weg naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van design, kunst, technologie en cultuur. En we fungeerden als platform voor culturele organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn.

KunstRoute65 was één van de negen geselecteerde projecten van het Themaprogramma Lang Leve Kunst. Tegelijk werkten we samen met Fonds voor Cultuurparticipatie en Stichting Cultuur Eindhoven aan een Age Friendly Cultural Eindhoven.

KunstRoute65 heeft verschillende functies overgedragen aan partners die u eventueel verder kunnen helpen.

Voor senioren

Uit in Eindhoven maakt u wegwijs naar culturele activiteiten die wat extra’s bieden. Bijvoorbeeld extra toelichting d.m.v. een rondleiding, georganiseerd vervoer of een kopje koffie.

Groot Eindhoven publiceert iedere week een korte agenda met culturele activiteiten.

Centrum voor de Kunsten Eindhoven, afdeling culturele ontmoeting adviseert en ondersteunt buurtbewoners en vrijwilligers bij het ontwikkelen en organiseren van (buurt)activiteiten.

Voor organisaties

Stichting Cultuur Eindhoven organiseert netwerkbijeenkomsten voor instellingen die zich bezighouden met cultuur voor ouderen en bemiddelt in onderlinge contacten. Hier is vanaf maart 2018 ook het boekje van KunstRoute65 met ervaringen en tips opvraagbaar.

Uit in Eindhoven coördineert verschillende communicatiemiddelen waar instellingen die culturele activiteiten voor ouderen organiseren kosteloos aan mee kunnen doen. En kan ook bemiddelen in contacten tussen instellingen.