Financiën

Activiteiten organiseren kost geld. Hoe waren de kosten bij KunstRoute65 verdeeld? En hoe werden deze gedekt? Over deelnemersbijdragen en fondsen. 

Deelnemersbijdragen
Kosten voor deelname, ook al zijn deze niet hoog, kunnen een belemmering vormen. Niet iedereen heeft evenveel te besteden. Waar de een geen enkel probleem heeft om € 10,- per bijeenkomst te betalen, kan voor een ander € 2,50 echt al te veel zijn. Bij wijkgerichte activiteiten kun je informatie inwinnen bij wijkorganisaties of bewonerscommissies om hun ervaringen te peilen wat betreft deelnemersbijdragen.

Kostbare organisatie
Onze ervaring leert dat het organiseren van projecten voor ouderen erg kostbaar is en dat de kosten met name in uren zitten. Zaken die we belangrijk vinden, zoals intensieve en persoonlijke communicatie en werving, tussentijds contact met deelnemers en begeleiding van kleine groepen, kosten veel tijd. Voor KunstRoute65 gold een verhouding van ongeveer 10% materiele kosten en 90% uren en honoraria.

Fondsen
Er zijn vele fondsen, zowel publiek als particulier, met een focus op ouderenparticipatie. KunstRoute65 is ondersteund door zowel cultuurfondsen als door maatschappelijke fondsen. Bij een wijkgerichte aanpak zijn er vaak ook kleine bijdragen aan te vragen via buurtcommissies.
Klik hier voor overzicht van fondsen met wie KunstRoute65 te maken heeft gehad.

Publicatie Cultuur+Ondernemen
In een samenwerking met Cultuur + Ondernemen en het Fonds voor Cultuurparticipatie is KunstRoute65 begeleid in het leggen van verbindingen naar lokale stakeholders en het bedrijfsleven. Cultuur+Ondernemen legde de bevindingen vast in een publicatie die vanaf eind november 2016 beschikbaar is.


foto: Fieke van Bercom