Inhoud van activiteiten

Wat voor soort activiteiten spreekt ouderen aan? Waar kunt op letten bij het inhoudelijk vormgeven ervan? Over creativiteit, eigen inbreng en excursies.

Laagdrempeligheid
Laagdrempeligheid blijft, ook wat betreft de inhoud van een activiteit of expositie, een aandachtspunt. Streef ernaar om het aanbod niet te ingewikkeld te presenteren en om ouderen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de inhoud.

Inspelen op herkenning
We hebben gemerkt dat ouderen eerder aanhaken wanneer er sprake is van een herkenningselement. Zo zijn zij bijvoorbeeld enthousiast over een bezoek aan de oude Philipsfabrieken, of over een workshop rondom oude technieken die op een nieuwe manier worden gepresenteerd. Wanneer het inhoudelijke aanbod geen aansluiting vindt bij de leefwereld van de ouderen, of te abstract lijkt, is deze doelgroep eerder geneigd tot afhaken.

Creativiteit stimuleren
Een cultuurpartner van KunstRoute65 leerde dat het creatieve proces, het durven maken van creatieve keuzes, voor ouderen niet altijd vanzelfsprekend is. Het is daarom van belang om de creativiteit van ouderen te stimuleren. Besteed aandacht aan het creatieve proces, oefen ermee en daag ouderen uit creatieve capaciteiten te ontwikkelen.

Eigen inbreng
Vraag de deelnemers bij activiteiten om inbreng uit hun eigen leefwereld. Zij kunnen in een workshop bijvoorbeeld aan de slag gaan met hun vertrouwde muziek of oude poesiealbums, of een eigen huis-tuin-en-keukenobject hergebruiken door er nieuwe technieken op toe te passen.

Vernieuwing brengt bij de tijd
Door een inhoudelijk innovatief aanbod worden ouderen uit hun dagelijkse gang van zaken gehaald. Het werkt verfrissend en brengt de doelgroep weer bij de tijd. Ze kunnen weer meepraten vinden makkelijker aansluiting bij bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen. 

Resultaatgericht
Toewerken naar een tastbaar resultaat in een activiteit is een extra stimulans en werkt motiverend voor deelnemers. 

Gebalanceerde inhoud
De inhoudelijke invulling van het programma spreekt ouderen het meest aan als er een goede verhouding is tussen technisch, creatief, herkenbaar, vernieuwend, uitdagend en toegankelijk.

Er op uit
Excursies binnen het programma van KunstRoute65 waren altijd een enorm succes en hoog gewaardeerd programmaonderdeel. Ouderen kunnen een erg nieuwsgierig en geïnteresseerd publiek zijn en ook voor de organisatie die gastheer is, is het enorm leuk om zo’n groep te ontvangen. Het succes zat hem in het bezoeken van nieuwe plekken, maar ook in de uitleg en de mogelijkheid tot vragen stellen.


foto: Sas Schilten