Over de doelgroep

Dé oudere bestaat niet. Toch hebben we ervaren dat er eental zaken zijn die specifiek voor deze doelgroep gelden. Over jong & oud, planning en onzekerheid.

Brede doelgroep
De doelgroep ‘ouderen’ is ontzettend breed en niet in een aantal kernwoorden te vangen. De leeftijd loopt vaak uiteen van rond de 65 tot en met 80+. Daarbij zijn er heel veel ‘subculturen’ die allemaal net even een andere aanpak behoeven. Een gerichte communicatie (KunstRoute65 koos bijvoorbeeld voor een wijkgerichte aanpak) maakt het iets makkelijker om deze subdoelgroepen te vangen.

Wisselwerking jong-oud
Ouderen waarderen de interactie en samenwerking met jongere mensen. Die leidt vaak tot een inspirerende wisselwerking. Let wel: ook dertigers en veertigers zijn jongere mensen. We merkten dat de inzet van een oudere ‘voortrekker’ tijdens workshops een goede manier is om andere ouderen te laten zien dat een activiteit niet alleen haalbaar of interessant is voor een jongere generatie.

Plezier en nieuwsgierigheid
Deelname aan een activiteit moet vooral plezierig zijn. Ouderen zijn nieuwsgierig maar overrompel ze niet; teveel nieuwigheid kan weerstand oproepen. Daarnaast zijn mensen op zoek naar sociaal contact en het is belangrijk daar ruimte voor te houden tijdens de activiteit.

Balans sociaal-inhoudelijk
We hebben gemerkt dat we deelnemers grofweg in twee groepen kunnen indelen. De eerste groep is vooral op zoek naar een sociale invulling. De tweede groep wil zich graag inhoudelijk verdiepen in een onderwerp. Om beide groepen aan te spreken en te verbinden is het belangrijk om een juiste balans tussen de twee waardes te bewaken.

Sociale verhoudingen
De sociale verhoudingen binnen een groep zijn niet altijd even vanzelfsprekend en verlangen soms een zekere sociale gevoeligheid / finesse wat betreft aanspreekvormen en leiderschap. Hoe ga je bijvoorbeeld om met deelnemers die zich niet aan de geplande invulling van een workshop willen houden?

Regelmaat en planning
Veel ouderen hebben kenbaar gemaakt dat zij activiteiten in het voorjaar of het najaar het meest waarderen. Ook ruim van tevoren aangekondigde, jaarlijks rond dezelfde tijd terugkerende programma’s worden als prettig ervaren. Op deze manier kunnen ouderen hun deelname inplannen en stoort het programma het minst in hun overige bezigheden.

Onzekerheid
We hebben ervaren dat een veel voorkomende drempel om mee te doen ‘onzekerheid’ is. Ouderen zitten in een levensfase waarin ze steeds meer worden geconfronteerd met wat ze niet (meer) kunnen en dit heeft een groot effect op hun zelfverzekerdheid. We hoorden veelvuldig ‘ik weet niet of ik dit kan’, ‘ik ben niet creatief’ of ‘ik heb dit nog nooit gedaan’. Deze onzekerheid probeerden we vooral op te vangen in onze communicatie. We benadrukten dat deelnemers geen voorkennis hoeven te hebben en dat wij ze bij de hand zullen nemen.


Foto: Hanneke Wetzer