Over KunstRoute65

KunstRoute65 is aanjager in het innovatieve culturele veld voor senioren. We wijzen senioren in en rond Eindhoven de weg naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van design, kunst, technologie en cultuur. En we fungeren als platform voor culturele organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn.

KunstRoute65 is één van de negen geselecteerde projecten van het Themaprogramma Lang Leve Kunst. Tegelijk werken we samen met Fonds voor Cultuur Participatie en de gemeente Eindhoven aan een Age Friendly Eindhoven.

Activiteiten

KunstRoute65 organiseert tegenwoordig zelf geen activiteiten meer. We stimuleren juist anderen dat te doen. Zo zijn er verschillende groepen KunstRoute65 Kameraden opgestart, waar we samen met deelnemers activiteiten verzinnen én realiseren. Daarnaast werken we samen met onze cultuurpartners aan extra activiteiten, vooral in het kader van het programma Age Friendly Eindhoven.

Eerder
De afgelopen jaren hebben we samen met culturele partners wel veel activiteiten georganiseerd. Zo was er in alle wijken waar we actief waren een bustour als eerste kennismaking. Daarmee brachten we een bezoek aan bijvoorbeeld de Dutch Design Week, de STRP Biënnale, een skatehal vol hip hop-artiesten en/of een expositie. Daarnaast waren er de workshopseries in de wijk, zoals workshops 3D-printen, design van oude spullen, muziek mixen.

Via onderstaande links vindt u foto’s en uitleg van enkele van de activiteiten:

Kameraden-workshop: Poezie.Nu
Enkele Kameraden  uit Woensel Noord mixten in deze workshop hun poeziealbumversjes met rap. Nostalgie in een modern urban jasje! Lees meer…

Workshop 3D-printen
Beelddenken, werken op de tablet en met klei, 3D-scannen én een beeldje maken met de 3D-printer – dat is de Workshop MU. Lees meer…

Workshop STRP
Tekenen, lasersnijden, bouwen, en het vullen van de mal – uiteindelijk maken de deelnemers van deze workshop een bijzondere vaas. Lees meer…

Bustour naar MU en STRP
In maart 2015 bezochten we met ruim 10o ouderen de STRP Biënnale en een expositie bij MU. Lees meer…

Bustour naar DDW en Mad Skills
In oktober 2015 bezochten we met twee volle bussen een expositie van de Dutch Design Week, en leerden we in Skathal Area51 alles over de geschiedenis van hiphop. Lees meer…

Partners

Dutch Design Week
Dutch Design Week (DDW) is in twaalf jaar uitgegroeid tot het grootste designevenement van Noord-Europa. DDW biedt een podium voor ontwerpers en is de verbindende factor tussen design, technologie en mensen. DDW laat bijna alle denkbare vormen van design aan bod komen met een mix van nieuw talent en gevestigde namen.
www.dutchdesignweek.nl

MU
MU is een hedendaagse kunstinstelling met een grote tentoonstellingsruimte op het voormalig Philipsterrein Strijp-S in Eindhoven. MU opereert met haar spraakmakende exposities op het grensgebied van beeldende kunst, design, techniek, mode, vormgeving en nieuwe media. Daarnaast heeft MU een onderzoekende houding en verbindt zij met haar educatieve programma’s jong en oud.
www.mu.nl

STRP
STRP brengt kunst, technologie en experimentele popcultuur samen en verbindt dit aan een breed en vooral nieuwsgierig publiek. STRP organiseert activiteiten met interactieve kunst, lichtkunst, robotics, performances, muziek, film, lezingen en workshops. Hoogtepunt is de tweejaarlijkse biënnale in het Klokgebouw op Strijp-S.
www.strp.nl

Mad Skills
Mad Skills weet wat er speelt op het gebied van urban culture, zoals hiphop, breakdance, beatbox, skaten en graffiti. Mad Skills verbindt artiesten, organisaties en publiek van alle leeftijden.
www.madskills.nl

Gemeente Eindhoven
Samen met gemeente Eindhoven werkt KunstRoute65 aan een Age Friendly City, een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn. Eindhoven is een van de vijf steden die deelneemt aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
www.eindhoven.nl

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname aan cultuur. ‘Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities’ is een pilot in vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht). Hiermee wil het fonds de komend jaar de opbrengsten van de programmalijn Ouderenparticipatie op lokaal niveau verduurzamen.
www.cultuurparticipatie.nl

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf
Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant maken samen werk van leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Voor deze samenwerking is een speciaal fonds ingesteld: het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. Het fonds brengt samen met buurtbewoners kunst en cultuur in de wijken.
www.woonbedrijf.com/contact/buurtcultuurfonds

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven.
www.oranjefonds.nl

FNO zorg voor kansen

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. FNO heeft vier programma, waaronder ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’. Daarmee wil het fonds alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking, in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen. FNO ondersteunt de KunstRoute65 Kameraden.
www.fnozorgvoorkansen.nl

Lang leve kunst
Ruim drie miljoen Nederlanders zijn 65 jaar of ouder. Veel van hen zijn actief in kunst en cultuur. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst draagt hieraan bij met een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen, door samenwerking en interactie bij kunstprojecten te stimuleren tussen ouderen en jongeren en door verbinding te creëren tussen welzijn, zorg, kunst en cultuur.

Lang Leve Kunst is een programma dat voortvloeit uit het onderzoek Kunstbeoefening met ambitie uitgevoerd door prof. dr. R. Hortulanus e.a. (2012). Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo waren initiatiefnemers van dit onderzoek.

Binnen Lang Leve Kunst werken de volgende organisaties samen: Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds. De twee eerstgenoemde fondsen geven een aanzienlijke financiële bijdrage aan 10 kwartiermakers om de wereld van kunst & cultuur te verbinden met de wereld van zorg & welzijn. Meer informatie vindt u op langlevekunst.nl/de-kwartiermakers. De samenwerkingspartners hebben samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een convenant gesloten met de ministeries van VWS en OCW.